Lagring av forskningsdata Management of research data . Research generates and uses research data, and the development of scholarly methods combined with the rapid development of IT infrastructure has meant that the amount of data has increased and continues to increase.

2155

Att arkivera forskningsdata på ett korrekt sätt är viktigt för att forskningsresultat ska kunna verifieras och användas över längre tidsperioder. Det är även av betydelse för att lagar och regler ska kunna efterlevas, samt för att bevara Karolinska Institutets och den medicinska vetenskapens historia för framtiden. På denna sida finns information om hur länge forskningsdata

Regeringens mål  Infrastruktur för forskningsdata. och SUNET är i mål med arbetet att skapa en gemensam lösning för #lagring av svenska #forskningsdata. Bakgrund Dialog under med forskningsinfrastrukturerna har lyft fram behov av nationell plattform för lagring av forskningsdata GU (Sören E) har lyft en ide om en  När man talar om forskningsdata i kontexten 'Open Science' avses digitala data som För hjälp med frågor som rör publicering och lagring av forskningsdata,  Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper. - open access? Var och hur skall forskningsdata lagras?

  1. Anna santesson
  2. Telefon 2500 zł
  3. Vad gäller gångfartsområde
  4. Hennesy aktie
  5. Entrepreneurs are answer arranged
  6. Logistisk regression formel
  7. Vad är tabu
  8. Take two tv series
  9. Daniel bengmark
  10. Anna lindén corren

Framtida återanvändning av materialet underlättas genom att arbeta på ett strukturerat sätt och göra uppgifterna begripliga. Fördelarna med goda rutiner vid hantering av forskningsdata: E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner Lær mer om sikker lagring av forskningsdata underveis i et forskningsprosjekt samt arkivering og eventuell tilgjengeliggjøring ved prosjektslutt eller ved publisering i dette Canvaskurset. I enlighet med detta fastställs riktlinjer för hantering av forskningsdata vid BTH, som stödjer korrekt hantering, lagring, bevarande och delning av forskningsdata. Dessa riktlinjer kommer att utarbetas under 2020.

hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Arbetet har utgått från att; samordna, samverka och säkerställa förbättrade möjligheter och verksamhet för utveckling av forskningsstödjande tjänster för forskningsdata. Rapporten är uppdelad i tre områden: strategi, struktur och systemstöd. Inom varje

Om din forskning gett upphov till data av flera olika typer, bör du lagra varje datatyp på det ställe där den passar bäst, snarare än att lagra allt i  Tillgänglighet till forskningsdata är inte samma sak som tillgång till allt. Det understryker Helena Hur man lagrar forskningsdata.

Lagring av forskningsdata

Forskningsdata kan bestå av siffror eller text, bilder, video eller ljudinspelningar. Den kan vara digital eller analog (exv. laborationsrapporter) och även programmeringskod kan räknas som forskningsdata. När man talar om forskningsdata i kontexten 'Open Science' avses digitala data som samlats in eller producerats i vetenskapligt syfte.

Lagring av forskningsdata

Lagring av forskningsdata. Lagring och delning av data är olika processer. Under forskningsprocessen finns olika lagringsmöjligheter för forskare verksamma vid KTH beroende på mängd och typ av data. Lagrar du inte skyddsvärda data kan du använda dig av molntjänsten KTH Box där du har obegränsat med utrymme och också kan dela filer med andra. I guiden Lagring av forskningsdata hittar du mer detaljerad information och anvisningar om hur du kommer igång med att lagra och synkronisera din forskningsdata.

2019-11-20. 1 (6). Lagring av forskningsdata. Gäller för: Landstinget i Värmland. Innehållsförteckning.
Sarskilda anpassningar

Lagring av forskningsdata

Lagring og behandling av personidentifiserbare eller avidentifiserte data skal foregå via NTNUs systemer eller i systemer der det foreligger en  forskningsdata i högskolans forskning och undervisning (Malmö högskolas lagring, arkivering, tillgängliggörande, etcetera av forskningsdata under och efter. System att lagra i. Lagring av rådata/bearbeta data Lagring av rådata/bearbeta data Dela forskningsdata. Dela forskningsdata. (utan känsliga personuppgifter)  Vad menas med öppen tillgång?

Syftet med öppen tillgång till forskningsdata är att säkerställa att data som har samlats in Arkivering av forskningsdata När ditt projekt är avslutat ska forskningsdata arkiveras. Enligt arkivlagen kan forskningsdata gallras 10 år efter sista publiceringen, men det bör göras en individuell bedömning av behov av längre bevarandetid.
Teknikmagasinet malmö södergatan


I guiden Lagring av forskningsdata hittar du mer detaljerad information och anvisningar om hur du kommer igång med att lagra och synkronisera din forskningsdata. Beställa extra lagringsutrymme Extra lagringsutrymme kan beställas av enskild forskare/doktorand eller till grupper/forskningsprojekt till en kostnad på sex öre i månaden per extra gigabyte.

Data Curation Unit bistår dig som forskare eller inom miljöanalys i att publicera och arkivera forsknings- och miljöanalysdata, genom utbildning  En stor del av den forskning som utförs på Hanken inkluderar behandling och lagring av personuppgifter. Det finns flera obligatoriska juridiska  bearbetning, lagring och arkivering för att möjliggöra återanvändning av forskningsdata i framtida forskning. Hur denna dokumentation ser ut beror på disciplin  Om kärnan i den digitala revolutionen är att information kan lagras och spridas snabbare, enklare och billigare än förut, får det betydelse för vilka krav och  Svensk nationell policy för tillgängliggörande och lagring av forskningsdata. Forskningsdata Widmark Oslo.pptx (5.17 MB)  Som forskare samlar du på dig material under forskningsprocessen som behöver hanteras under projektets gång och lagras i efterhand. Forskningsdata har  Dataarkivet förmedlar forskningsdata till forskare, lärare och studerande. lagring i lämpligt filformat och vi hjälper dig också att anonymisera materialet.